SAFİR

Misyon

  •  Topluma kaliteli ve sağlıklı ürün sunmak.

  •  Tüm faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmak.

  •  İş sağlığı ve güvenliğine önem vererek çalışmak.

  •  Devlete karşı yükümlülüklerimizi mevcut mevzuatlara uygun bir şekilde eksiksiz olarak yerine getirmek.

Vizyon

  •  Kaya tuzu kullanımı hakkında tüketiciyi bilinçlendirmek.

  •  Nezih bir rekabet ortamında faaliyetlerimizi sürdürmek.

  •  Ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğini ve verimliliğini arttırmak.

  •  Ürünlerimizi ihraç ederek ülkemize döviz kazandırmak.

  •  Mevcut ürün yelpazemizi genişleterek daha kapsamlı hizmet vermek.
KAPAT