Misyon

  • Topluma kaliteli ve sağlıklı ürün sunmak.

  • Tüm faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmak.

  • İş sağlığı ve güvenliğine önem vererek çalışmak.

  • Devlete karşı yükümlülüklerimizi mevcut mevzuatlara uygun bir şekilde eksiksiz olarak yerine getirmek.